هزینه‌های انتشار مقاله:

هزینه ارزیابی اثر: 2.000.000 ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): 3.000.000 ریال

◊ مقالات طلاب تربیت پژوهشگر جامعه الزهرا سلام الله علیها معاف از پرداخت هستند.

◊ طلاب جامعه الزهراسلام الله علیها: هزینه ارزیابی اثر: 1.000.000 ریال و هزینه انتشار (در صورت پذیرش نهایی): 1.500.000 ریال

 

 دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده از تاریخ 1397/03/30، حائز رتبه علمی – پژوهشی گردید.

بر اساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 21/03/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

کشور محل چاپ: ایران/ نوع نشریه : نشریه علمی پژوهشی/ توالی انتشار: دوفصلنامه/ فرمت: الکترونیکی/ زبان: فارسی قابل دسترسی از: magiran, noormags, SID civilica, /متوسط زمان داوری مقالات: حداقل ۴ ماه/ بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حداقل یک هفته/ نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و دوسو ناشناس و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی/ مقالات ارسالی به این نشریه از طریق نرم‌افزار مشابهت یاب سمیم نور بررسی می‌شود. این نشریه از قوانین کمیته بین‌المللی اخلاق نشر(COPE) تبعیت می‌کند.

جهت دریافت فایل مقالات دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده در پایگاه مجلات تخصصی نور کلیک نمایید

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 19، اسفند 1402