اهداف و چشم انداز

  1. تبیین و نشر معارف دینی در حوزه زنان و خانواده و ایجاد زمینه برای تولید اندیشه در این حوزه با رویکرد دینی؛
  2. ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمینه مطالعات اسلامی زنان و خانواده؛
  3. معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی در زمینه زنان و خانواده با رویکرد دینی؛
  4. تعمیق و تقویت پژوهش بین پژوهشگران، اساتید و دانش­آموختگان جامعه الزهرا سلام­الله علیها .