شیوه نامه مقالات

شیوه ­نامه نگارش مقالات

رعایت شیوه­ نامه نگارش، در مقالات ارسالی به دوفصلنامه الزامی است.

الف. ساختار کلی مقاله:

1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد.

2. مشخصات نویسنده یا نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، آخرین تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، رشته، دانشگاه محل خدمت، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی باشد.در صورتیکه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد باید نویسنده مسئول مشخص گردد.(مسئولیت مشخصات ثبت شده برای نویسندگان به عهده نویسنده مسئول است)

3. چکیده: چکیده، عصاره مقاله است و باید بین 150 تا 250 واژه و در بردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو بحث، قلمرو منابع، اشاره به مهم­ترین نتایج، روش تحقیق و رویکرد خاص و فهرستی از واژه­های کلیدی، حداقل 5 واژه و حداکثر 7 واژه باشد.(تعداد واژه‌ها‌ی مقاله حداقل 4000 و حداکثر 7500 واژه باشد)

4. مقدمه: شامل خلاصه­ای از بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سؤال­های پژوهش و پیشینه پژوهش باشد.

5. بدنه اصلی مقاله: در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به موارد زیر پرداخته شود:

توصیف و تحلیل ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته شده، تقسیم­بندی مطالب در قالب محورهای مشخص.

6. نتیجه­گیری: شامل یافته­های پژوهش به شیوه­ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته­های پژوهش با اهداف پژوهش و ارائه راکارها و پیشنهادات باشد.

7. ارجاعات: ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله، در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

1ـ7. منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه): مثال (حسینی، 1376، ج 2، ص 83).

2ـ7. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف): مثال: (71.plantinga,198,p).

ـ چنانچه از نویسنده­ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

3ـ7. آیات قرآن: (نام سوره، شماره آیه)؛ مثال: (بقره، 25).

4ـ7. یادداشت: تمام توضیحات اضافی با عنوان «یادداشت­ها»، در انتهای هر صفحه آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون متنی (بند 7) خواهد بود).

8. فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

1ـ8. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: مطهری، مرتضی (1383)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

Nozick,Robert (1981), philosophical Explanations, Oxford: Oxford University press.

2ـ8. مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه.

مثال: علاسوند، فریبا (1382)، «ضرورت نگاه نظام­مند به الگوی شخصیت زن مسلمان»، شمیم یاس، ش 6.

Shapiro,stewart (2002), “Incompleteness and Inconsistency”,Mind, vol.111.

3ـ8. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف­ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، «عنوان مقاله»، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: قربان­نیا، ناصر (1382)، «زن و قانون مجازات اسلامی» در مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Rickman,H.P. “Diltyey”, in The encyclopedia of philosophy, paul Edwards (ed), New Yord: Macmillan publishing Conmpany.

9. در الگوی 4 A با رعایت فضای مناسب در حاشیه­ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم BLotus13 (لاتین 10 Times NewRoman) و یادداشت­ها و کتابنامه 12BLotus (لاتین 10 Times NewRoman) حروفچینی شود.

10. عناوین تیترها: عناوین (تیترها) با روش شماره­گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی از چپ به راست تنظیم شود.

11. اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس­ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت­گذاری شود و زیرنویس داشته باشد.

ب. نکات مهم:

1. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

2. مقاله ارسالی نباید هم زمان به سایر مجلات فرستاد شده باشد.

3. «دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده»، در رد، قبول، چاپ، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

4. مسئولیت مطالب مندرج در مقالات به عهده نویسندگان است و دوفصلنامه، مسئول دیدگاه­های طرح شده در مقالات نیست.

5. نسخه Word و pdf باید از طریق وب سایت http://pubs.jz.ac.ir به دفتر دوفصلنامه ارسال گردد.

6. در صورت چاپ مقاله، دو نسخه از دوفصلنامه به نویسنده اهدا می­شود.

7. گواهی پذیرش، صرفاً پس از تأیید نهایی صادر خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای «دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده» محفوظ است.

(لطفا شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در صفحه اول مقاله یادداشت کنید).