کتابخانه ملی ایران

ابلاغ شاپا

عنوان

:

‪ مطالعات اسلامی زنان و خانواده

کلید عنوان

:

‪Pizhūhish-i jāmi̒ah: muṭāli̒ā-i islāmī-i zanān va khānavādah

شماره شاپا

:

‪۲۶۷۶-۴۸۴۹

ناشر

:

‪جامعه الزهرا(س)

درخواست کننده

:

‪جامعه الزهرا(س)

شماره جاری: دوره 6، بهار و تابستان - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-147 

3. واکاوی ماهیت و جواز شیربها از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

صفحه 46-64

اباذر افشار؛ مهدی موحدی نیا؛ احد الله قلی پور


5. تبیین وضعیت حقوقی معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه

صفحه 87-107

احمد مرتاضی؛ امین سلیمان کلوانق؛ حسین حاجی حسینی