کتابخانه ملی ایران

ابلاغ شاپا

عنوان

:

‪ مطالعات اسلامی زنان و خانواده

کلید عنوان

:

‪Pizhūhish-i jāmi̒ah: muṭāli̒ā-i islāmī-i zanān va khānavādah

شماره شاپا

:

‪۲۶۷۶-۴۸۴۹

ناشر

:

‪جامعه الزهرا(س)

درخواست کننده

:

‪جامعه الزهرا(س)

شماره جاری: دوره 5، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تحولات اجتماعی بر سیاست‌گذاری حجاب

صفحه 7-28

سینا کلهر؛ ریحانه رحمانی پور


2. الگوی اسلامی امنیت اقتصادی زنان خانه‌دار

صفحه 29-50

زهراسادات غمامی؛ سید یحیی علوی


4. بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم

صفحه 71-100

راضیه میر علی ملک؛ جواد حبیبی تبار؛ محمدرضا سالاری فر؛ ابوالقاسم بشیری؛ مرتضی مجاهدی


5. حجاب زنان به مثابه مؤلفه قدرت نرم امنیت‌افزای حاکمیت دینی

صفحه 101-126

احسان علی اکبری بابوکانی؛ هاجر سادات عسکری فر؛ مرضیه آقاجانی اصفهانی