هزینه‌های انتشار مقاله:

هزینه ارزیابی اثر: 2.000.000 ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): 3.000.000 ریال

◊ طلاب جامعه الزهراسلام الله علیها: هزینه ارزیابی اثر: 1.000.000 ریال و هزینه انتشار (در صورت پذیرش نهایی): 1.500.000 ریال

◊دانش پژوهان دوره تربیت محقق از پرداخت هزینه معاف هستند.

 دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده از تاریخ 1397/03/30، حائز رتبه علمی – پژوهشی گردید.

بر اساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 21/03/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

جهت دریافت فایل مقالات دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده در پایگاه مجلات تخصصی نور کلیک نمایید

 
شماره جاری: دوره 8، شماره 15، اسفند 1400، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

1. انواع مسئولیت تشکیل خانواده در فقه نظام جامع خانواده

صفحه 7-34

سید محمد طباطبائی؛ سید منذر حکیم


3. نقش رعایت حریم های ارتباطی بر کیفیت محیط شغلی زنان شاغل

صفحه 63-88

مژگان کارشناس؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان