هزینه‌های انتشار مقاله:

هزینه ارزیابی اثر: 2.000.000 ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): 3.000.000 ریال

◊اساتید، پژوهشگران و طلاب جامعه الزهراسلام الله علیها: هزینه ارزیابی اثر: 1.000.000 ریال و هزینه انتشار (در صورت پذیرش نهایی): 1.500.000 ریال

◊دانش پژوهان دوره تربیت محقق از پرداخت هزینه معاف هستند.

 دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده از تاریخ 1397/03/30، حائز رتبه علمی – پژوهشی گردید.

بر اساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 21/03/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشریات دارای امتیاز حوزوی اعتبار یکسان با مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

جهت دریافت فایل مقالات دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده در پایگاه مجلات تخصصی نور کلیک نمایید

 
شماره جاری: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

1. حدود و مرزهای روان‌شناختی خانواده با تأکید بر آیات مشتمل بر واژه‌ «حدود الله»

صفحه 7-30

جعفر هوشیاری؛ حسن شکوری؛ سید مجید حسینی کوهساری