بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

 • جاویدی، رقیه [1] دانش آموخته جامعه الزهرا(س) و دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • جعفری، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم
 • جعفری، علی [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات و مدیر گروه مطالعات فرهنگی - اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • جعفری، علی [1] مدیر گروه علوم اجتماعی دفتر تبلیغات حوزه های علمیه قم
 • جمالزاده، عالمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)

ح

خ

 • خلعتی، اعظم [1] دانش آموخته سطح سه تعلیم و تربیت جامعه الزهرا س، عضو گروه علوم تربیت مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی
 • خندان، زهرا [1] کارشناس ارشد مطالعات زنان

ر

س

ش

ص

ط

 • طیب حسینی، سید محمود [1] دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ دانش آموخته ی سطح چهار حوزه
 • طیب حسینی، سیدمحمود [1] نویسنده و مسئول ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،استاد جامعه الزهرا
 • طیبی، ناهید [1] پژوهشگر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده جامعه الزهرا(س)
 • طیبی، ناهید [2] دانشجوی دکتری رشته تاریخ اهل بیت(ع) جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشگر جامعه الزهرا(س)

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لک زایی، نجف [1] دانش یار و هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

م

ن

و

 • وفایی، احسان [1] کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیمای قم؛ دانش پژوه سطح چهار

ه

ی