مطالعات زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 مدیر گروه علوم اجتماعی دفتر تبلیغات حوزه های علمیه قم

3 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

مطالعات زنان

مطالعات زنان