واکاوی سبک زندگی دختران بر اساس نحوه نمایش خود در شبکه‌های اجتماعی (تحلیل عکس پروفایل دختران در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و تلگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

بررسی و شناخت مؤلفه­های سبک زندگی، گام ضروری در ارائه هر نوع توصیف از سیر تطورات فرهنگی و اجتماعی است. سبک زندگی زنان جوان به علت پیچیدگی­های کنش­های آنان و پنهان بودن برخی از ابعاد آن به خصوص در فضای فرهنگی جامعه ما، نیاز به بررسی و تحقیق دارد. در این مقاله، با مطالعه موردی عکس­های پروفایل دختران در شبکه­های اجتماعی، مؤلفه­های سازنده سطح ظاهری سبک زندگی آنان در این فضای نوظهور توصیف و با روش تحلیل مضمون، عکس­های پروفایل دختران در شبکه­های اجتماعی تحلیل شده است. یافته­ها بیانگرآن است که با توجه به بازنمایی­های متفاوتی از حیا و زیبایی­طلبی در کنش­های دختران در انتخاب عکس پروفایل، سبک­های شش­گانه­ای از این نظر قابل شناسایی است که در قالب دو مضمون کلی «نمودِ عفیفانه» و «نمودِ جنسیتی»، قابل دسته­بندی است. این مضامین، وجود یک دوقطبی در فضای فرهنگی جامعه را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها