مراتب الزامات دینی و برخی از تکالیف زنان مؤمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

چکیده

مراتب الزامات دینی، در قرآن کریم، سه مرتبه کلی «اسلام، ایمان، یقین یا احسان » است. مرتبه اول، برای عاقبت خیری لازم است؛ ولیکن کفایت نمی­کند؛ حداقل مرتبه مطلوب و مرضی خدا، الزامات در سطح ایمان است که همان مرتبه اصحاب یمین و اصحاب میمنه را شامل می­شود. مرتبه سوم، الزامات اهل عصمت و طهارت و الزامات علمای ربانی پیرو معصوم است که مرتبه­ای تشکیکی است و سه سطحِ «علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین» را دربرمی­گیرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی در قلمرو نصوص دینی، به ویژه قرآنی به حداقل الزامات مشترک زنان و مردان مؤمن و نیز به برخی از الزامات خاص بانوان در مرتبه اهل ایمان، فراتر از الزامات زنان مسلمان پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها