واکاوی تاریخی ملیت مادر امام رضا(ع) نجمه: بانویی یونانی‌تبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تاریخ اهل بیت(ع) جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشگر جامعه الزهرا(س)

چکیده

ملیّت مادر امام رضا(ع)، به عنوان بحث حاشیه­ای در منابع مطرح شده و دیدگاه­های گوناگونی را برتافته است. بررسی ملیت بانو، نه تنها سبب کشف حقیقتی تاریخی می­شود؛ بلکه زمینه­ای برای ارائه فرضیه­ای بزرگ­تر و پاسخی عمیق­تر به این پرسش می­شود که چرا مادران هفت تن از ائمه(ع)، کنیز و از ملیت­های مختلفی بودند. در تحقیق حاضر، فرضیه یونانی بودن بانو نجمه که برای اولین بار مطرح شده، با بهره­گیری از دلایل نقلی، قرائن و شواهد و با روش تحلیلی تاریخی بررسی می­شود. دستاورد مقاله این است که بانو نجمه (اَروی)، کنیز غیر عربی یونانی­تبار، با رنگ روشن، چهره­ای درخشان و موهای قرمز متمایل به زرد بوده که در نوبه می­زیسته و از اقصی المغرب خریداری شده است. بعید نیست که اجداد ایشان از یونانی­هایی باشند که به توصیه ارسطو توسط اسکندر به سقوطرا مهاجرت کردند. وجود القاب شقراء، صفراء، صقرا و صقر، وصفِ مولَّدات و شگفتی اصحاب امام(ع) از خرید وی، سنت بَقط که واژه­ای هلنی است و غیره، از جمله دلایل و مؤیدات یونانی بودن او است.

کلیدواژه‌ها