تأمین امنیت اخلاقی زنان در حقوق داخلی و اسناد بین ‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم، گروه حقوق خصوصی

2 دانش آموخته سطح 3 و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، موسسه آموزشی حقوق و قضای اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین حقوق اجتماعی زنان، تأمین امنیت اخلاقی جامعه است تا بتوانند در محیطی امن آزادانه زندگی کنند. سؤال اصلی این تحقیق آن است که امنیت اخلاقی زنان و تأمین آرامش روانی آنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته و کدام یک به این مقوله بیشتر اهمیت داده‌اند. در این تحقیق، ضمن بررسی اسناد بین المللی وضع شده در زمینه تأمین امنیت اخلاقی مردم جهان و بررسی سیاست‌‌ها و قوانین و مقررات ایران، به مبانی وضع این سیاست‌ها در جامعه بین الملل پرداخته‌ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که اسناد بین ‌المللی در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی آن قدر جزیی و ناچیز است که اصلاً به حساب نیامده و اگر جامعه جهانی بخواهد امنیت را در جوامع حاکم نمایند باید از قوانین ایران الگو گرفته و بر اساس آنها دوباره به تدوین قانون‌های لازم بپردازد.  

کلیدواژه‌ها