چگونگی مواجهه پیامبر(ص) و امامان با مسأله تنش‌زایی امور جنسی در روابط همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ تشیع پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

همان­گونه‌که عشق­ورزی­های همسرانه با ایجاد آرامش روانی و جسمی در استحکام خانواده مؤثرند، اختلاف در کام‌جویی جنسی نیز می­تواند زندگی مشترک را به تنش دچار سازد. نگاهی به رهنمودهای پیامبر(ص) و ائمه، توجه به تأثیر این امر در رفع اختلاف میان همسران را نشان می­دهد. بر این اساس، پرسش آن است که این پیشوایان برای دورماندن زوجین از اختلاف در این مسأله یا برون­رفت از آن به هنگام بروز تنش چه راهکارهایی اندیشیده­اند؟ پرسشی که پاسخ آن با رجوع به کهن­نگاشته­های حدیثی، تاریخی و تفسیری و تحلیل داده­های مرتبط، فراچنگ آمده است. یافته‌های پژوهش، اقدامات معصومان را در دوگونه از راهکارهای پیشگیری‌محور مانند توجه به بایسته­های جسمی و هم­شأنی در پاکدامنی ناظر به دوران قبل از عقد، راهکارهایی به‌سان پناه قرارندادن عبادت برای فرار از وظایف همسری، آگاهی‌دادن به وظایف جنسی در زندگی مشترک و راهکارهای برون­رفت از تنش مانند بخشش، الگودهی عینی، مقابله با رسوم غلط و جدایی نشان می­دهد. با این توجه که پس از جدایی، با ماندن زن در خانه و دلبری از همسر، راه بازگشت به زندگی باز بماند.

کلیدواژه‌ها