اصول ناظر بر محتوای پرورش خودآگاهی در نوجوانان با تأکید بر منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل سطح۳ جامعه الزهرا(س). گرایش تعلیم و تربیت اسلامی

2 گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

در سال‌های اخیر، توجه خاصی به «آموزش مهارت‌های زندگی» شده است. از میان این مهارت‌های ده‌گانه، مهارت خود‌آگاهی، به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین مهارت، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد. «خود‌آگاهی»، توانایی شناخت خود و آگاهی از ویژگی‌ها، نقاط ضعف و قوت، خواسته‌ها، ترس‌ها و انزجار‌هاست؛ بنابراین کسب این مهارت، نقش مهمی در سلامت و بهداشت روان افراد دارد. با وجود آثار فراوانی که در زمینه خود‌آگاهی انجام یافته‌اند، آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش‌های گذشته متمایز می‌کند، پرداختن به اصول این مهارت در قالب تعلیمات اسلامی است. لذا این مقاله با هدف استخراج اصول محتوایی پرورش خود‌آگاهی در گروه نوجوان، با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) به روش توصیفی­- تحلیلی انجام گرفته است و اصول استخراج‌شده، در چهار حوزه ارتباطی انسان، یعنی ارتباط با خدا مانند اصول حکمت الهی، عدالت خدا و ...، ارتباط با خود مانند برخورداری از اختیار، قابل تغییربودن، توانایی‌های فردی و ...، ارتباط با دیگران مانند کرامت انسان‌ها، خیر‌خواهی، عدالت و ... و ارتباط با دنیا مانند هدفمندی دنیا، گذرابودن و ... دسته‌بندی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها