الزامات سیاست خانواده جمهوری اسلامی ایران با مروری کوتاه بر سیاست خانواده در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

کاهش میزان باروری در کشورهای مختلف به دغدغه‌ای اساسی برای دولت‌ها تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که در مقابل این پدیده، سیاست‌های مختلفی را برمی­گزینند که از آن با عنوان «سیاست‌های خانواده» یاد می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در برهه کنونی با مشکل کاهش میزان باروری به همراه مسئله سالمندی جمعیت رو به رو است که طبعاً سیاست‌گذاری‌های جدیدی را در این باره می‌طلبد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خانواده جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر باید در برابر کاهش میزان باروری چگونه باشد.
هر کشوری با توجه به ساخت درونی و ویژگی‌های اندیشه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش باید مدلی واحد یا ترکیبی از الگو‌های گوناگون را در حوزه سیاست خانواده برگزیند که مهم‌ترین مدل‌های واحد شامل حامی زاد و ولد، عدم مداخله، حامی سنت و طرفدار برابری یا تساوی هستند. با توجه به این موضوع و تفاوت ایران با کشورهای دیگر، به ویژه از جهت اندیشه‌ای و اعتقادی و عدم وجود سیاستی مناسب در این حوزه، جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به ارزش‌های درونی نظام که در سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است، هدف‌ها و اولویت‌های خود را تعیین کند و سپس با به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب در تحقق آن‌ها بکوشد.

کلیدواژه‌ها