واکاوی حق استیلاد زوجه با استناد به ادله سلطنت بر اعضای بدن و منافع مترتب بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر گروه پژوهشی فقه و حقوق جامعه الزهرا(س)

2 استادیار جامعه المصطفی و مدیر گروه فقه و حقوق جامعه الزهراء(س)

چکیده

در اسلام، به‌دلیل جایگاه و منزلت زن در خانواده، حمایت از حقوق وی، ابعاد مختلف حیات مادی و معنوی او را شامل شده است تا زن در سایه آن بتواند ضمن دستیابی به کمال مطلوب، در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. نظر به چالش فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و شبهات مطرح‌شده درباره حق زوجین در فرزندآوری، اثبات حق سلطه انسان نسبت به اعضای بدن، از جمله مباحث در خور واکاوی است که زوجه می‌تواند با استناد به آن، حق استیلاد (فرزندآوری) را از آن خود کند و هر نوع دخل و تصرف در رحم را، حتی بدون اذن زوج، منوط به اجازه خود داند. از جمله این تصرفات، اسقاط نطفه (در فرضی که نطفه‌ای به‌طور اتفاقی منعقد شود) یا انعقاد نطفه است. این انعقاد اگر در جهت منفی و فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری باشد، با استناد به حق سلطه بر رحم، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش‌های مختلف بررسی می­شود. در انعقاد، در جهت مثبت و فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به‌وسیله زوج مطرح می­شود. این پژوهش که از منظر علم فقه و به‌کارگیری فرایند گام به گام در سازمان­دهی مطالب و استفاده از منابع مکتوب کتابخانه­ای سامان یافته، بر آن است که زوجه با اثبات مالکیت منافع می‌تواند مالک منافع بدن خود، از جمله اجاره رحم باشد و از این طریق کسب منفعت کند.

کلیدواژه‌ها