ارزیابی انتقادی محرمیت مادرزن با نکاح صغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه سیستان و بلوچستان/ایران

2 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 طلبه سطح سه حوزه علمیه

چکیده

برخی متشرعین، گاه به برخی دلایل، لازم می­بینند تا با زن شوهردار، صرفا رابطه محرمیّت برقرار کنند. یکی از راه­هایی که معمولا به آن متوسل می­شوند عبارت است از نکاح دختر صغیره­ آن زن تا وی به‌عنوان مادر زن، در شمار یکی از محارم قرار گیرد. این عمل، شبهه کودک‌همسری را پدید آورده است. مشهور فقهاء، حتی یک عقد موقت لحظه­ای با صغیره را موجب حصول محرمیت با مادر زن می­دانند؛ لذا روش مذکور را به لحاظ فقهی تأیید می­کنند؛ اما برخی دیگر از فقهاء، قابلیت استمتاع برای دختر را شرط تحقق این محرمیت می‌دانند. در این مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی به‌نگارش درآمده، اثبات شده که راهکار مذکور - فارغ از آسیب­های احتمالی فردی، اجتماعی و خانوادگی و یا موجه‌بودن یا نبودنِ آن به لحاظ اخلاقی – مورد خدشه است؛ زیرا مستفاد از ادله، مقیدبودن مَحرمیتِ مادر زن، به قابل استمتاع‌بودن زوجه است؛ لذا نکاح صغیره، موجب محرمیت مادر زن نمی­شود.
 

کلیدواژه‌ها