بررسی رویکردهای رایج در مفهوم عدالت جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در میان رویکردهای موجود در تعریف عدالت جنسیتی، صحیح‌ترین رویکرد کدام است؟ نحوه تعریف عدالت جنسیتی در نتایج عملی و نظری این حوزه تأثیرگذار است. این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، آثار معاصر فمینیستی و نویسندگان فارسی‌زبان در باب عدالت جنسیتی را مطالعه کرده و به‌صورت کلی، دو رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی اصطیاد نموده است: «عدالت مساواتی»، هرگونه تمایز جنسیتی و قانونی میان زن و مرد را مغایر عدالت محسوب می‌کند و درواقع، برابری در همه ساحت‌ها را معیار تحقق عدالت جنسیتی می‎شمارد. متقابلاً «عدالت استحقاقی»، برابری یا نابرابری را معیار عدالت نمی‌شمارد؛ بلکه هر یک را بر پایه مطالعات دقیق پیشینی، محتمل می‌داند و از این طریق، از پیش‌داوری در معیار عدالت جنسیتی احتراز می‌کند. به باور این مقاله، رویکرد عدالت استحقاقی، کامل‌ترین رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی است و لازم است در این زوج ترکیبی، برخلاف گرایش غالب فمینیستی و به‌منظور احتراز از نسبیت در هنجارهای حوزه عدالت جنسیتی، از جنسیت نیز دوگانه متعین «زن و مرد» را اراده نمود و در نتیجه در عدالت جنسیتی، معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» را اراده کرد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها