کلیدواژه‌ها = زوجین
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر حدوث اختلاف دین بین زوجین در ثبوت و سقوط وجوب نفقه زوجه از دیدگاه فقه مذاهب

دوره 6، پاییز و زمستان، مهر 1398، صفحه 67-85

فراست محمدی بلبان اباد؛ امیر حمزه سالارزایی


3. بررسی رابطه پنج عامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم

دوره 5، بهار و تابستان، فروردین 1397، صفحه 71-100

راضیه میر علی ملک؛ جواد حبیبی تبار؛ محمدرضا سالاری فر؛ ابوالقاسم بشیری؛ مرتضی مجاهدی