نویسنده = نرجس رودگر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دیدگاه انتقادی فمینیسم رادیکال بر «منع سقط جنین در الهیات مردسالارانه»

دوره 4، پاییز و زمستان، مهر 1396، صفحه 65-82

علیرضا آل بویه؛ نرجس رودگر؛ زینب کبیری


2. بررسی متغیرهای فلسفه اسلامی در تحلیل جنسیت نفس

دوره 3، پاییز و زمستان، اسفند 1395، صفحه 31-50

نرجس رودگر


3. هنجارشناسی غیرت جنسی در اسلام از منظر روایات

دوره 2، بهار و تابستان، شهریور 1394، صفحه 71-89

نرجس رودگر؛ زهرا قاسمی